נאכלים טריים

נאכלים טריים - צמחים אלה יכולים לשמש לאכילה באופן טרי, זה יכול להיות כל החלק של הצמח, לפעמים הצמחים יכולים לשמש לעוד שימושים קולינרים