פירות אכילים

פירות אכילים - רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא הפרי, בצמחים אלו יכול להיות יותר מחלק אחד אכיל, לרשימת כל חלק האכיל בצמח