גבעולים אכילים

גבעולים וחלקים מעוצים אכילים - רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא גבעול או החלק המעוצה בצמח, בצמחים אלו יכול להיות יותר מחלק אחד אכיל, לרשימת כל חלק האכיל בצמח