יבול סתיו

יבול סתיו - רשימה של צמחים שהסתיו זו עונת היבול שלהם, צמחים מסוימים בתנאים שונים יכולים להניב בעונה אחרת או מניבים לא רק בעונת הסתיו, לכל עונת יבול