פרח נוי

פרח נוי - רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא הפרח, בצמחים אלה עשויים להיות חלקי נוי נוספים, לכל חלק הנוי בצמח