עלי נוי

עלי נוי - רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא העלה, בצמחים אלה עשויים להיות חלקי נוי נוספים, לכל חלק הנוי בצמח