צמח חד-שנתי

צמח חד-שנתי - צמח שגדל עונה או שנה אחת, צמחים אלו יכולים לגדול גם דו-שנתי או רב שנתי במצב שונה או למטרה אחרת, לכל צורת חיי הצמח