צמח ירוק עד

צמח ירוק עד - צמח שיגדל יותר משנתיים, על הצמח יש עלים כל השנה, חלק מהצמחים יכולים לגדול גם כנשירים במזג אוויר שונה, לכל צורת חיי הצמח