צמח רב שנתי

צמח רב שנתי - צמח שגדל יותר משנתיים, חלק מהצמחים יכול לגדול גם חד שנתי או דו שנתי במצב שונה או למטרה אחרת, לכל צורת חיי הצמח