צמחי מאכל

צמחי מאכל - צמחים שיכולים לשמש למאכל, חלק מצמחים אלו יכולים לשמש גם בתור צמחי נוי