המלחת קרקע – כשהאדמה מומלחת על ידי השקיה מרובה על ידי מים שריכוז המלחים בו הוא גבוהה.המומסים חודרים לתוך הקרקע והמלחים נשארים על הקרקע, או לחילופין בעציצים שיש בהם תמיד מים עומדים (זה גם מביא יתוש-נמר-אסייתי) מליחות-קרקע מקשה על הצמח לקלוט מים עקב מפל ריכוזים ולכן במקום שהמים יכנסו לצמח הם אפילו יוצאים מאיזור השורשים עדיף לא להגיע למצב של מליחות-קרקע עד ידי דישון באופן קבוע, והפחתת השקיה וחיפוי קרקע. איך מזהים מליחות קרקע ניתן למדוד את חומציות הקרקע ובמקרים מסויימים ניתן לראות לבן על הקרקע, דרכים להתמודדות עם מליחות קרקע, על ידי דישון הקרקע וצריך גם לקלטר את האדמה להשקות פחות, לפנות את המים העומדים מהעציצים


קטגוריות