אקריות זהו חרק קטן לרוב גודלו מ-1 מ”מ ולכן בלתי אפשרי לראות אותם, יש מגוון אקריות מועילות (טורפות) ומזיקות נסקור את דרכי טיפול, כל אקרית גורמת נזק אחר ולא כל אקרית נקראת בשם אקרית אבל היא עדיין שייכת למשפחת החרקים הזאת, המגוון מקשה על טיפול אחיד ולכן צריך להקפיד על טיפול בהתאם לזן

סוגי אקריות מזיקות

 • פקענית המנגו Aceria mangiferae – עצירת התפתחות פקעים, הוא תוקף את האיזור צימוח, ניתן לראות את זה ענפים קצרים יותר, וזה גורם להפחתת העלווה הצעירה, הוא נשא של פטרייה שגורמת למחלה עיוות תפרחות זו הדרך הקלה לזהות רק זה השלב האחרון שבו כבר לא ניתן לעשו
 • עפצנית המנגו Aceria kenyae – בדרך כלל מזהים אותה על ידי שכבה לבנה-אפורה עד כסופה כמו שמרים בבסיס העלה, פגע עיקרי בצמח הוא בפגיעה בהתפתחות הפקעים הכוונה שאם הם תקפו את הפקע או בשפה פשוטה  עין אז משם לא תהיה התפתחות של ענף חדש.
 • אקרית העיוותים על ידי עיוותים בעלווה חדש והשחרתם – הנזק מתבטא בהחלשת הצמח, על ידי הריסת הצמיחה, עיוות הצמיחה החדשה והחלשת הצמח בייחוד משפיע על צמחים צעירים.
 • אקרית החלודה על ידי צבע חלודה על העלים והפרי
 • אקרית הקורים צהובה
 • אקרית אדומה – סוג של אקרית הקורים

זיהוי אקריות

זיהוי אקריות משתנה בין הזנים השונים, בגלל שכל אקרית תוקפת בצורה שונה את הצמח וגם ולכן זה לא אחיד לכל הזנים לדוגמא:

 • חלודה על העלים
 • עיוות של עלים חדשים
 • קורים
 • השחרת עלים צעירים
 • צבע כסוף אפרפר בבסיס העלים
 • עצירת התפתחות העלים
 • נפילת ניצנים

טיפולים שונים באקריות

 • סולפרון – אקרית אדומה
 • שמן מינרלי – מטפל באופן כללי
 • שמן נים – כמו נימגארד או ניתן לנסות נים בי – אקרית הקורים צהובה או אדומה
 • גופרית – יכול לטפל באקריות רק צריך לבדוק את דרך השימוש
 • פסט 33 – אקרית אדומה
 • סבון רגיל או אורגני

אקריות טורפות

 • אקרית הפרסימיליס – אוכלת את האקריות מזני אקרית הקורים, אקרית צהובה, אקרית אדומה
 • אקרית סבירסקי – אוכלת את האקריות מזנים: אקרית הקורים, אקרית עיוותים, וגם תריפס קליפורני, כנימת עש הטבק

הנזק לצמח

הנזק לצמח מתבטא בנשירת עלים צעירים, עיוותים בפריחה ופרי, העברת פטריות, וירוסים ומחלות על ידי אקריות הוא נפוץ, לפעמים עולה על הנזק של אקרית עצמו

 • הם ניזונות מתא בודד אשר הן מחוררות אותו על ידי סוג של חדק והן אוכלות את תכולת התא: מזופיל וגם לכלורופלסטים ופוגעים בייצור של פוטוסינתזה
 • לעלים צעירים הנזק מתבטא בפגיעה בעלים צעירים בקודקודי צמיחה, עלים צעירים יכולים לנשור או לגדול בצורה מעוותת,
 • הנזק לפרח ופרי יכול לגרום לנשירתו של הפרח
 • עלים מוחלשים בצבע כהה יותר
 • פגיעה בפקע של הצמח (העין המקור שממנו יוצאים ענפים חדשים)

סוגי אקריות שונות

אפשרויות טיפול במזיק אקריות

קטגוריות