מזיקים לצמחים בגינה, מרפסת או הבית, צמחים נתקפים במגוון מזיקים: פטריות, חרקים, וירוסים, לא לכולם קיים פתרון אך לרובם יש פתרונות, באורגניקו נסקור את המזיקים, דרכי ההגעה של המזיקים אל הצמח וסוגי הפתרונות הקיימים למזיקים בגינתכם ואיך הפתרונות עובדים חסרונות מול ייתרונות, וגם טיפולים משולבים

סוגי המזיקים (רשימה חלקית)

 • חרקים
 • פטריות
 • וירוסים
 • מזיקים פיזיים

חרקים

 • כנימות
 • כנימות קמחיות
 • טריפסים או תריפסאים
 • אקריות
 • נמלים
 • זבוב פירות
 • חדקונית
 • זחלים של עשים או פרפרים
 • חשופיות, שבלולים
 • ערצב הגינה
 • תולעי תיל
 • סס הנמר
 • ציקדות
 • ועוד…

פטריות

 • קימחון – פטריות הקימחון
 • בוטריטיס
 • בוטריוספריה
 • אמברוזיה
 • חילדון
 • ועוד…

וירוסים

 • טריסטזה
 • וירוס צהבון אמיר העגבנייה
 • ועוד…

סוגי הפתרונות

 • ניקוי הצמח ממזיקים
 • חומרי הדברה כימיים
 • חומרי הדברה אורגניים
 • טורפים נגד מזיקים
 • תזונה נכונה לצמח – דשן לצמח
 • מלכודות
 • מחסומים פיזיים נגד חרקים
 • שימור העץ ללא מזיקים
 • חומרים המשמשים מזון רעיל עבור החרקים – יש חומרים אורגניים ויש כימיים
 • הורמונים
 • גיזום נכון

איסוף פירות נגועים

איך המזיקים מגיעים לצמח

עוד בהמשך…

איך ריסוסים, מלכודות וקוטלי מזיקים עובדים

חומרים חונקים – חומרים שצריכים לגעת פיזית בחרק על מנת להרוג אותו, כגון שמנים אורגניים או כימיים, אשר נצמדים וחונקים את החרק, לרוב החומרים הללו צריכים להיות מרוססים עד נגר מהחלק הנגוע על מנת לחנוק את החרק

חומרים סיסטמים – עוד בהמשך

טורפים למזיקים

מגוון טורפים טבעיים למזיקים קיימים בטבע, אך לרוב הם אינם נמצאים בגינתינו, וגם כשהם קיימים לרוב בצורה מועטת שהם אינם מצליחים להתמודד עם כמות, כמו כן חומרי הדברה כימיים ואף חומרים אורגניים יכולים להרוג את הטורפים הטבעיים,

קטגוריות