משתלת אוהד – משתלת עצי פרי, לרוב עצים סוב טרופים, משתלת אוהד ממוקמת בהוד השרון, ניתן למצוא שם לרוב את דרור שאחראי על המשתלה, המשתלה מוכרת עצים למספר משתלות

סוג המשתלה:
משתלת עצים

עזרים נלווים במשתלת אוהד:
לא קיימים, אך מוכרים גם פירות מיוחדים של העצים שלהם, ניתן לטעום לפני קנייה

האם העצים מורכבים במשתלת אוהד:
רוב העצים מורכבים

גודל משתלת אוהד:
בינונית, אך מגוון העצים יחסית גדול