תנאי אור לצמח – קטגוריה שמחולקת לתת-קטגוריות לפי תנאי האור הנדרשים או האפשריים לגדילת הצמח, נתוני האור משתנים בהתאם לתנאי האקלים, משמש מלאה עד צל מלא.

תנאי אור לצמח