משתלת סחלבים בשרון  משתלה המתמחה בסחלבים, למשתלה גם צמחים טורפים, ניתן למצוא במשתלת סחלבים בשרון הבעלים הם תמי שרון ויצחק בן יאיר


סוג המשתלה:
משתלת סחלבים

עזרים נלווים במשתלת סחלבים בשרון:
לא שידוע

גודל משתלת סחלבים בשרון:
משתלת בוטיק קטנה כיאה למשתלת סחלבים