משתלת חסקלברג – משתלה מגוונת המשתלה נמצאת במושב כפר ויתקין, הצמחים הנמצאים במשתלה הם צמחים. סובטרופיים, אקזוטיים, נשירים, הדרים, אגוזיים וארץ ישראלים

סוג המשתלה:
משתלת עצי פרי

עזרים נלווים במשתלת חסקלברג:
לא קיימים

האם העצים מורכבים במשתלת חסקלברג:
העצים מורכבים

גודל משתלת חסקלברג:
משתלה גדולה