משתלת סלונר – משתלה מגוון בעלת מגוון צמחים: עצי פרי, תבלינים, ירקות ועוד.. משתלת סלונר משתלה גדולה ומגוונת

סוג המשתלה:
משתלה כללית מכילה מגוון גדול של צמחים וציוד

עזרים נלווים במשתלת סלונר:
מגוון רחב של עזרים, כולל דשנים, ציוד השקיה ועוד..

האם העצים מורכבים במשתלת סלונר:
רוב העצים מורכבים

גודל משתלת סלונר:
משתלה יחסית גדול ומגוונת