משתלת ולך – משתלת עצי פרי, עצים סוב טרופים וטרופים, משתלת ולך ממוקמת מושב גן השומרון, ניתן למצוא שם לרוב את נועה שאחראית על המשתלה, המשתלה מוכרת עצים מגוונים

פרטים על המשתלה:
מיקום מושב גן השומרון

סוג המשתלה:
משתלת עצים

עזרים נלווים במשתלת ולך:
לא קיימים, אך נותנים לטעום גם פירות מיוחדים של העצים שלהם

האם העצים מורכבים במשתלת ולך:
צריך לשאול פר עץ

גודל משתלת ולך:
בינונית, אך מגוון העצים יחסית גדול