משתלת יגור, מגוון עצים כגון עצי נוי נשירים, עצי נוי ירוקי עד, עצי פרי הדר ועצי נוי שונים. משתלה מגוונת

סוג המשתלה:
משתלה מגוונת, כוללת עזרים עצי נוי, עצי פרי ועוד…

עזרים נלווים במשתלת יגור:
השקייה, אבנים, דשא סינטטי ועוד…

האם העצים מורכבים במשתלת יגור:
חלקית

גודל משתלת יגור:
יחסית גדולה