צמחים טורפים – רשימת תנאי גידול לצמחים טורפים, צמחים שהתזונה שלהם כוללת בעלי חיים, על מנת לקבל מינרלים בקרקעות דלות במינרלים, צמחים אלו פתחו מנגנון אשר עוזר להם לקבל מינרלים אשר חסרים להם, לכל צורת חיי הצמח

לרשימת תנאי גידול צמחים טורפים