עונת השתילה –  קטגוריה בעלת ארבע קטגוריות משנה שמחולקות על ידי עונת השתילה של הצמחים. בכל תת-קטגוריה יש את הצמחים שניתן לשתול בעונה זו. צמח אחד יכול להיות ביותר מתת-קטגוריה אחת, בתנאים שונים עונת השתילה יכולה להיות שונה.