בוטריטיס – עובש אפור היא פטרייה שעלולה לגרום למחלות בסוגים רבים של צמחים, כולל ענבים, תותים וירקות. זה מכונה בדרך כלל עובש אפור. הפטרייה עלולה להדביק צמחים בתקופות של לחות גבוהה ועלולה לגרום לנזק משמעותי לגידולים אם לא שולטים בהם. אמצעי הבקרה כוללים שימוש בזנים עמידים, שמירה על זרימת אוויר טובה בתוך הצמח היבול ויישום קוטלי פטריות.

בוטריטיס הפצה וריבוי

בוטריטיס – עובש אפור – מגוון רחב של מיני צמחים. הוא נמצא לרוב בסביבות לחות וקרירות, כמו בחממות ובעונות הקרירות והלחות. הפטרייה יכולה לשרוד בפסולת צמחים, באדמה ובזרעים, וניתן להפיץ אותה גם באמצעות כלים וציוד מזוהמים.

הפטרייה מתרבה באמצעות ייצור נבגים, אשר יכולים להתפשט ברוח או במים. זה יכול גם להדביק צמחים דרך פצעים או פתחים טבעיים, כמו ניצני פרחים. לאחר הקמה, הפטרייה יכולה להתפשט במהירות דרך היבול, ולגרום לנזק משמעותי.

בוטריטיס יכול גם להתפשט באמצעות תפטיר וסקלרוטיה שהם מבנים המאפשרים לפטרייה לשרוד בתנאים שליליים.

חשוב ליישם שיטות ניקוי וגיזום, כגון שמירה על זרימת אוויר וגיזום טוב בגידול, כדי להפחית את הסיכון לזיהום. בנוסף, ניטור קבוע של היבול והסרה מהירה של חומר צמחי נגוע יכולים לסייע בהגבלת התפשטות הפטרייה.

סוגי בוטריטיס

ישנם מספר סוגים שונים של בוטריטיס, אשר יכולים להשתנות בפתוגניות ובתסמינים שלהם. חלק מהסוגים העיקריים כוללים:

Botrytis cinerea: זוהי הצורה הנפוצה ביותר של הפטרייה ואחראית לעובש אפור במגוון רחב של צמחים. זהו הסוג המבודד לרוב מחומר צמחי נגוע.

כל הסוגים הללו יכולים להוביל לתסמינים דומים כמו נבילה, ריקבון עלים או פרי ומוות של חלקי צמחים. עם זאת, האגרסיביות והרגישות של מיני צמחים שונים לסוג השונה של הפטרייה עשויות להשתנות.

בוטריטיס נזק לצמח

בוטריטיס יכול לגרום למגוון רחב של תסמינים בצמחים נגועים, בהתאם למין הצמח ולשלב ההדבקה. חלק מהתסמינים העיקריים כוללים:

  • עובש אפור: זהו התסמין השכיח ביותר של זיהום בוטריטיס, ומאופיין בהופעת עובש אפור ומטושטש על רקמת הצמח הנגועה.
  • נבילה: בוטריטיס עלול להדביק את גבעול הצמח ולגרום לנבילה, מה שעלול להוביל למוות של הצמח אם לא מטפלים בו.
  • ריקבון עלים או פרי: הפטרייה עלולה להדביק עלים ופירות ולגרום להם להירקב, מה שמוביל לאובדן יבול ולהפחתת מרץ הצמח.
  • מוות של חלקי צמחים: בוטריטיס עלול להדביק ניצנים, פרחים ופירות צעירים, ולגרום להם להתייבש ולמות.
  • יבול מופחת: בוטריטיס יכול להפחית באופן משמעותי את היבול על ידי הרג פירות ופרחים צעירים, ועל ידי הקטנת גודל ואיכות הפירות הבוגרים.
  • מופחת מרץ הצמח: בוטריטיס יכול להחליש את הצמח על ידי הדבקה של הגבעול והעלים, להפחית את הבריאות הכללית של הצמח.
  • זיהום משני: בוטריטיס יכול ליצור פצעים ופתחים על הצמח שיכולים למשוך פתוגנים אחרים, מה שמוביל לזיהומים משניים ולנזק נוסף לצמח.

בסך הכל, בוטריטיס יכול לגרום לנזק משמעותי לצמחים, להוביל להפחתת יבול ומרץ הצמח, ובמקרים חמורים, למוות של הצמח. חשוב ליישם אמצעי בקרה, כגון שימוש בזנים עמידים, שמירה על זרימת אוויר טובה בחופת היבול ויישום קוטלי פטריות, למניעת הדבקה ובקרה עליה.

בוטריטיס מחזור חיים ועונות גידול

בוטריטיס מחזור חיים מורכב המושפע מתנאי סביבה, כגון לחות, טמפרטורה ופיזיולוגיה של הצמח.

  • הפטרייה מתרבה באמצעות ייצור נבגים, אשר יכולים להתפשט ברוח או במים. הנבגים נובטים כאשר הם באים במגע עם מארח מתאים, כמו צמח פצוע או מזדקן. לאחר שהתבססה, הפטרייה יכולה לגדול ולהתפשט במהירות דרך הצמח, ולגרום לנזק משמעותי.
  • הפטרייה יכולה לשרוד בפסולת צמחים, באדמה ובזרעים, וניתן להפיץ אותה גם באמצעות כלים וציוד מזוהמים. זה יכול גם להתפשט באמצעות תפטיר שהם מבנים המאפשרים לפטרייה לשרוד בתנאים שליליים.
  • עונות הגידול של בוטריטיס עשויות להשתנות בהתאם ליבול, אך הוא נמצא לרוב בסביבות לחות וקרירות, כמו בחממות ובעונות הקרירות והלחות. לדוגמה, בכרמים, הפטרייה עלולה להדביק ענבים בשלבי הפריחה וההתבססות, ועלולה לגרום לריקבון של צרורות ולהפחתת יבול אם לא שולטים בהם. בגידולי ירקות היא עלולה להדביק ירקות עלים ולגרום לעובש אפור, מה שעלול להוביל להפחתת יבול ואיכות.

חשוב ליישם שיטות כגון שמירה על זרימת אוויר ותברואה טובה בגידול, כדי להפחית את הסיכון לזיהום. בנוסף, ניטור קבוע של היבול והסרה מהירה של חומר צמחי נגוע יכולים לסייע בהגבלת התפשטות הפטרייה, במיוחד בעונות הגידול בהן היבול רגיש יותר.

אפשרויות טיפול במזיק בוטריטיס – עובש אפור

קטגוריות