משתלת גצלר – משתלת עצים מגוונת לא רק עצי פרי גם עצי נוי, משתלת גצלר מתמחה בעצי אבוקדו והדרים, המשתלה

סוג המשתלה:
משתלה מגוונת עצים, דגש על הדרים, אבוקדו, וצמחי נוי

עזרים נלווים במשתלת גצלר:
לא ידוע

האם העצים מורכבים במשתלת גצלר:
העצים הרגילים

גודל משתלת גצלר:
בינונית