מחטניים – רשימה של תנאי גידול לצמחים מחטניים, צמחים וסקולריים חשופי זרע, אשר יכולים לגדול כ: עצים, שיחים, צורת מחט לעלים מייחדת צמחים אלו, לכל צורת חיי הצמח

מחטניים – רשימה של תנאי גידול לצמחים מחטניים