חוטרים הם מתחילים בתור ענפים שנוצרים בשורשי הצמח או בגזע לרוב בבסיסו למרות שנתקלתי בכמה שהתפתחו בגובה של כמה מטרים, מהחוטרים אפשר להכין צמח שלם יש לשים לב שלא תמיד הצמח בת מצליח לייצר שורשים עצמיים, לפעמים יש לעזור לו, איך עוזרים? על ידי חיתוך של הגזע בחלק התחתון של החוטר עצמו לאחר החיתוך יש להכין אדמת קלה רצוי מבוססת על כבול או קוקוס, במקרים חריגים שזה לא עובד יש לשים חומר השרשה ואולי זה יזרז את התהליך אין להפריד את החוטר מצמח האם עד שאין לו מערכת יציבה של שורשים,


כשהחלטתם להפריד יש כמה דרכים לעשות זאת:
1. לחתוך את החוטר ולהעביר אותו למקומו החדש.
2. לחתוך את החוטר ולהעביר אותו לחממה כי שם הוא מקבל תנאים קצת יותר תומכים ברבייה-וגטטיבית זו
3. לחתוך בהדרגה כל פעם את הקשר בין החוטר לבין צמח האם עד לביצוע ניתוק מלא, וכמובן תמיד מומלץ להעביר לחממה.

הצמחים שמתרבים ברבייה-וגטטיבית של חוטרים הם: תמר, דקל-פרי-הנחש, בננה, אננס ועוד..

קטגוריות