חיפוי קרקע הוא כסות הקרקע אפשר ליצור מ: עלים, אבנים נסורת ועוד, חיפוי קרקע מספק גם נוטריינטים ומינרלים, מומלץ להשתמש במגוון חיפויים על מנת לגוון את המינרלים

למה טוב חיפוי הקרקע? 

* למניעת התפתחות של עשבים שוטים. איך זה קורה?
1. על ידי חסימת קרני השמש ישירות לקרקע
2. על ידי חסימת הזרע להגיע לאדמה
3. קיטוף קל יותר של עשיבים שוטים כי שורשיהם מונחים על שכבת העלים ולא צריך לתולשם מהקרקע
* למניעת התאדות של המים חסרונות חיפוי הקרקע:
* בעיות חדירת מי ההשקיה לקרקע, המים לא מתאדים במהרה וכך לאט לאט חודרים לקרקע
* אם העלים שהשתמשתם אם העלים שהשתמשתם בהם הם מצמחים אשר יש להם תכונת אללופתיה
* לפעמים נסורת מכילה רעלנים פתרונות:
* לאי חדירת המים לקרקע – יש להקפיד להשתמש בהשקיה קרוב לקרקע כמו טפטפות
* לבדוק ברשימת אללופתיה – שהצמח שאיתו אתם משתמשים לחיפוי אינו ברשימה
* לבדוק שנסורת לא מכילה רעלנים כימים

קטגוריות