רבייה וגטטיבית היא רבייה אל מינית בצמחים, הצמח שמתפתח מרבייה וגטטיבית יצא זהה לצמח האם למעט מקרים חריגים שתתפתח מוטציה. רבייה וגטטיבית מבטיחה לנו שהצמח יהיה זהה לצמח המקור על ידי שהצמח אינו מתפתח מתאי מין בעצם הצמחים החדשים נוצרים מרקמות שהם רקמות וגגטיביות קרי לא איברי מין. ובכך אנחנו בעצם יודעים מה אנחנו מקבלים איזה פירות או עלים, יש לה בטווח הקצר ייתרון על רבייה-זוויגית על ידי זה שאנו יודעים שאנו מקבלים בדיוק את מה שאנחנו שותלים. החסרון של רביה וגטטיבית יתבטא כאשר פתאום יבוא וירוס או חרק ויהרוס לנו את כל הייבול עם תיהיה התפתחות דרך רבייה-זוויגית, יש סיכוי שחלק מהצמחים ישרדו. שיפור זנים לא יכול להתבצע ידי רביה וגטטיבית למעט הנדסה גנטית (שאני מתנגד לה בצמחי מאכל) ובכך אנו מפחיתים את המגוון הביולוגי, את הרבייה הוגטטיבית אפשר לבצע בכמה אופנים בהתאם לצמח יש צמחים שאפשר לבצע ביותר מצורה אחת את הרבייה הוגטטיבית: ייחור, הברכה, שלוחות, קנה-שורש, פקעות, חוטרים.


קטגוריות