קונפידור קוטל מזיקים סיסטמי כימי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת מזיקים בדשא, בצמחי נוי, בפרחים ובעצי פרי. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע. הקונפידור נקלט בשורשים ומועבר דרך צינורות ההובלה של הצמח אל כל חלקיו. פעולה זו גורמת לקטילה מהירה של המזיקים. מגן על הדשא מפגיעת דרני זבליות וערצבים. כמו כן מגן על עצים, צמחי נוי ופרחים בגינה מפני פגיעת חרקים כעש המנהרות, כנימת עש הטבק, כנימות עלה, כנימות מגן, כנימת הפקאן הצהובה, תריפסים וציקדות.

קונפידור חומר פעיל

Imidacloprid הוא קוטל חרקים נאוניקוטינואיד בשימוש נרחב להדברת חרקים שונים, כגון כנימות וטרמיטים, בחקלאות, בגננות ובמשקי בית. זה פועל על ידי השפעה על מערכת העצבים של חרקים, מה שמוביל לשיתוק ומוות. הוא נחשב לרעילות נמוכה יחסית ליונקים, אך נקשר לירידה באוכלוסיית הדבורים ולדאגות סביבתיות אחרות.

Imidacloprid הורג מזיקים על ידי פעולה על מערכת העצבים שלהם, במיוחד על ידי קישור לקולטני אצטילכולין במוחו של החרק ושיבוש איתות עצבי תקין. זה מוביל לשיתוק ולמוות של המזיק. זה משפיע בעיקר על מערכת העצבים של החרקים, עם רעילות נמוכה ליונקים ולציפורים, מה שהופך אותו לאפשרות הדברה יעילה עבור יבולים רבים ושימושים ביתיים.

קונפידור ריסוס

שם הצמח מזיקים
דשא דרני זבליות הדשא, ערצבים
צמחי נוי ופרחים המשמשים לכיסוי קרקע:

חרצית, גרברה, ורוניקה, לימוניום יפני,סולידסטר, סולידגו, חלבלוב הדור, ליזיאנטוס, גיפסנית אגרטום

כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, ציקדות

קונפידור הגמעה

שם הצמח מזיקים
גדר חיה ושיחים )ורדים, היביסקוס(: כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, כנימה קמחית
עצי נוי כנימת עש הטבק, כנימות עלה ציקדות, תריפס, כנימה קמחית
צמחי נוי בעציצים ואדניות כנימת עש הטבק, כנימות עלה, תריפס הטבק, כנימה קמחית
תות שדה כנימות עלה
עגבניה, פלפל כנימות עלה, כנימת עש הטבק
גפן ציקדות, תריפס, כנימה קמחית
הדרים עש מנהרות ההדר, כנימות עלה, כנימה ממוגנת, כנימה קמחית, דונגית פלורידית
תפוח כנימות עלה, כנימות דם, תפוח ציקדות
פקאן כנימת הפקאן הצהובה
תמר ציקדת הדבש, חדקונית הדקל האדומה
דקל קנרי חדקונית הדקל האדומה

הערות לטבלה: אין ליישם קונפידור יותר מפעמיים בשנה )חוץ מבדקלים(. מרווח זמן מינימאלי בין יישום ליישום: חודשיים. ערצבים: מומלץ לשלב את הטיפול ביישום קייצי של מקסגארד. ימי המתנה לפני אכילת פרי: תות שדה: 14 יום. עגבניות: 3 ימים. פלפל: 3 ימים. ענבים: 3 יום. הדרים: 30 יום. תפוח: 30 יום. פקאן: 40 יום, תמר: 14 יום.

 • קרא את התווית בעיון לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה
 • מכיל : imidacloprid 350 גרם לליטר
 • דרגת רעילות: III (מסוכן לבריאות)

הכנת קונפידור לטיפול בעצים ובצמחי נוי:

 • מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
 • פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון.
 • שואבים את כמות הקונפידור הדרושה לטיפול מהבקבוק באמצעות המזרק.

אופן היישום קונפידור:

 • בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי )המושקים בממטרות או מתזים(:
 • מרססים את הדשא. בזמן הריסוס יש לנער מדי פעם את המרסס.
 • בעת הריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה מהמפעיל והלאה.
 • רצוי לרסס לפנות בקר או לפנות ערב כשאין רוח ואין אנשים או בעלי חיים בסביבה.
 • משקים מייד לאחר הריסוס ב-1 מ”ק ל-100 מ”ר

בצמחים המושקים בטפטוף:

 • מפעילים את ההשקיה כ-3/1 מזמן ההשקיה הרגיל.
 • חופרים בור קטן באזור הרטוב מתחת לטפטפת.
 • שופכים באמצעות המזרק את הקונפידור לתוך הבור במינון המתאים ומכסים.
 • ממשיכים להשקות עד להשלמת כמות ההשקיה הרגילה. החומר צריך להגיע להיקלט ע”י השורשים.

בעצים שאינם מושקים:

 • חופרים מספר בורות קטנים מסביב לעץ ב- 3/2 המרחק מהגזע לקו נוף העץ.
 • שופכים את הקונפידור באמצעות המזרק לתוך הבורות במינון המתאים ומכסים.
 • משקים כל בור באמצעות צינור במשך מספר דקות. הקונפידור צריך להגיע ולהיקלט ע”י השורשים.

בעציצים, צמחי נוי וירקות בגינה שאינם מושקים בטפטוף:

 • שופכים את הכמות הדרושה לדלי מים או משפך.
 • מוסיפים מים עד יחס של 1 ליטר מים לכל 2/1 סמ”ק, תוך כדי ערבוב.
 • משקים את הצמח בתמיסה ומוסיפים השקיה רגילה

חובה לקרוא את התווית לפני שימוש

קטגוריות