משתלת קל-שתיל במושב ביתן-אהרון, משתלת קל-שתיל היא משתלת יצור ומכירה, מתמחה בפיטנות (זני פלומריה ריחנית) ובמיוחדים ונדירים שנעלמו מנוף ארצנו. מגדלים שתילי ירקות ללא דישון כימי וריסוס, מוכרים תבלינים / עצי- פרי והדר, שיחי מאכל, עצי- וצמחי נוי.

סוג המשתלה:
מעורב, ירקות, פירות ועוד..

עזרים נלווים במשתלת קל-שתיל:
השקיה, אדניות עץ מייצור-עצמי, חיפוי עץ מייצור עצמי, כדים

האם העצים מורכבים במשתלת קל-שתיל:
לא ידוע

גודל משתלת קל-שתיל:
גדולה