שרכים – רשימה של צמחים וסקולריים חסרי זרע, השרכים הם צמחים המתרבים באמצעות נבגים, ואין להם זרעים ללא הפצת זרעים, לכל צורת חיי הצמח

שרכים – רשימה של צמחים וסקולריים חסרי זרע