משתלת אוריגיני עוסקים בייצור ומכירה של שתילי ירקות ותבליני עונה לקהל הביתי, הגנני והמוסדי.

סוג המשתלה:
שתילי ירקות ותבליני עונה

עזרים נלווים במשתלת אוריגיני:
השקיה, דשנים וזבלים, זרעים, מצעי גידול

האם העצים מורכבים במשתלת אוריגיני:
השתילים לא מורכבים

גודל משתלת אוריגיני:
100 מ”ר