צמחי אוויר – רשימה של צמחים שאינם דורשים קרקע לגדול וגדלים באוייר אך חלקם יכולים לגדול בקרקע וחלקם גדלים רק בשלב הראשוני של החיים שלהם בקרקע, צמחי אויר יכולים להיות ברומליים, סחלבים, פיקוסים ועוד, לכל צורת חיי הצמח

צמחי אוויר – רשימה של צמחים שאינם דורשים קרקע לגדול