עונת הייבולים והקטיף – קטגוריה בעלת ארבע קטגוריות משנה שמחולקות על ידי עונת הייבול של הצמחים. בכל תת-קטגוריה יש את הצמחים שניתן לקצור בעונה זו. צמח אחד יכול להיות ביותר מתת-קטגוריה אחת, בתנאים שונים עונת הייבול יכולה להיות שונה.