יבול חורף – רשימה של צמחים שהחורף זו עונת היבול שלהם, צמחים מסוימים בתנאים שונים יכולים להניב בעונה אחרת או מניבים לא רק בעונת החורף, לכל עונת יבול

יבול חורף – רשימה של צמחים שהחורף זו עונת היבול שלהם