תנאי השקיה – קטגוריה שמחולקת לתת-קטגוריות אשר נותנות אינדיקציה של כמה מים צריך לתת לצמח, אך יש לזכור שהשקיה תלויה ב: אקלים, תנאי אור, קרקע, רוחות ועוד..