השקיה מרובה – רשימה של צמחים שצריכת המים שלהם מרובה, בכמה צמחים את כמות ההשקיה יכולה להיות שונה בהתאם על ידי חשיפה לשמש, אקלים, עונה בשנה, קרקע ועוד, לכל תנאי השקיה

השקיה מרובה – רשימה של צמחים שצריכת המים שלהם מרובה