משתלת המשתלה – משתלה מעורבת עצים שיחים תבלינים נוי עזרים. המשתלה

סוג המשתלה:
מגוון רחב מאוד של עצים, מגוון מאוד גדול של צמחי תבלין וצמחי נוי

עזרים נלווים במשתלת המשתלה:
קריסטלים, אבנים , טוף אדמה וכו

האם העצים מורכבים במשתלת המשתלה:
מעורב חלק זריעים וחלק מורכבים

גודל משתלת המשתלה:
מאוד גדולה ועל שטח דיי גדול