משתלת ירוק – משתלה אורגנית לפי טענתם לרוב מעסקת בירקות ובתבלינים, משתלה גדולה פתוחה לקהל הרחב , מגדלת מגוון ירקות עונתיים, עצים ותבלינים רב שנתיים .

כל הנ״ל אורגני ומגודל ומונבט במשתלה. הבעלים הוא מתן

סוג המשתלה:
משתלה לשתילים אורגניים למאכל

עזרים נלווים במשתלת ירוק:
בעיקרון טפטפות , מוצרי הדלייה , מוצרי הדברה אורגניים ללא שימוש באמצעים כימיים כלל

האם העצים מורכבים במשתלת ירוק:
צמחים זריעים ולא מורכבים

גודל משתלת ירוק:
שטח פתוח גדול