מהירות גדילת הצמח – קטגוריה שמחולקת לתת-קטגוריות לפי המהירות של הגדילה בצמח, צמח אחד יכול להיות ביותר מקטגוריה אחת, ומושפע גורמים כגון, כמות מים, אקלים, תנאי אור ועוד..