קטניות – רשימת תנאי גידול קטניות, צמחים אשר מקבעים חנקן בקרקע חלקם אפשר להשתמש על מנת להעשיר את החנקן בקרקע ויכולים לגדול בקרקעות דלות חנקן, לכל צורת חיי הצמח

קטניות – רשימת תנאי גידול קטניות