צמחי מים – רשימה של צמחים החייבים לגדול או יכולים לגדול במים או בגדת מים, גם בריכות דגים ואקווריום, חלק מהצמחים דורשים מים עומדים ולחלקם מים זורמים, לכל שימושי הצמח

Water plants – list of plants that can grow in water