חלק האכיל בצמח – קטגוריה שמחולקת לתת-קטגוריות לפי החלק האכיל בצמח, צמח אחד יכול להיות ביותר מקטגוריה אחת, לרשימת כל צמחי מאכל