פירות אכילים – רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא הפרי, בצמחים אלו יכול להיות יותר מחלק אחד אכיל, לרשימת כל חלק האכיל בצמח

רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא הפרי