ניצנים אכילים – רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא הניצן, בצמחים אלו יכול להיות יותר מחלק אחד אכיל, לרשימת כל חלק האכיל בצמח

רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא הניצן