זרעי מאכל או דגנים – רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא זרעים או דגנים, בצמחים אלו יכול להיות יותר מחלק אחד אכיל, לרשימת כל חלק האכיל בצמח

רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא זרעים או דגנים