עצי צל –  רשימה של עצים אשר משמשים לצל, חלק מהעצים דורשים תחזוקה גבוהה וגיזום נכון וחלקם רק לשתול ולחכות לצל, חלקם מהירי גדילה, לכל לכל שימושי הצמח

עצי צל –  רשימה של עצים אשר משמשים לצל