צורת חיי הצמח – קטגוריה  לפי צורת גדילת הצמח, לדוגמא: עץ, שיח, נשיר, תדיר, צמח אוויר, מטפס, קקטוסים, סוקולנטים, קניות ועוד.. צמח אחד יכול להיות ביותר מתת קטגוריה אחת.