צמח ירוק עד – צמח שיגדל יותר משנתיים, על הצמח יש עלים כל השנה, חלק מהצמחים יכולים לגדול גם כנשירים במזג אוויר שונה וגם כחד שנתיים, לכל צורת חיי הצמח

צמח ירוק עד – רשימה של צמחים שגדלים יותר משנתיים