צמחים עשבוניים – רשימה של צמחים שגדלים בצורת עשב – צמחים עשבוניים אינם מעוצים, למרות שחלקם נראים כמו עצים או שיחים, צמחים עשבוניים יכולים להיות חד שנתיים דו שנתיים או רב שנתיים, לכל צורת חיי הצמח

צמחים עשבוניים – רשימה של צמחים שגדלים בצורת עשב